Wiosna na siłowni

Aż 13 siłowni połączonych z 12 placami zabaw powstało w ubiegłym roku na terenie gminy Wola Krzysztoporska. Wydaliśmy na nie ponad 2 mln zł. Trwają ostatnie prace związane z przekazaniem obiektów sołectwom. W sumie na terenie gminy jest już 21 takich kompleksów sportowo-rekreacyjnych, a więc średnio w co drugim sołectwie. Wiosnę można więc będzie spędzić aktywnie!

Nowe place zabaw z siłowniami zewnętrznymi powstały w Blizinie, Laskach, Siomkach, Kozierogach, Bujnach, Kacprowie, Mzurkach, Woli Krzysztoporskiej, Woźnikach, Jeżowie, Kolonii Krężnej, Radziątkowie, a sama siłownia dodatkowo w Gomulinie.

Część z nich została oddana do użytku pod koniec września 2018 r., pozostałe otwarte dla mieszkańców będą od połowy marca 2019 r. (wyjątkiem jest kompleks w Laskach – tu otwarcie planowane jest na początek kwietnia).

Place zabaw o powierzchni ok. 170 m kw. wyposażone są w kilka urządzeń zabawowych – huśtawkę wagową, huśtawkę podwójną, karuzelę tarczową, bujak koń, bujak słoń, zestaw zabawowy, a w niektórych miejscach także w stoliki do gry w szachy. Są też oczywiście ławki (4 sztuki) i kosze (2 sztuki).
Siłownie zewnętrzne o powierzchni ok. 170 – 180 m kw. wyposażone są w takie urządzenia sportowe, jak: biegacz, krzesło do wyciskania, orbitrek, twister, wahadło, a niektóre także w rower stacjonarny. Oprócz ławek i koszy przy niektórych z nich posadowiono także stojaki na rowery. Place są ogrodzone.

Pierwsze cztery kompleksy powstały w ramach projektu pn. „Budowa czterech placów zabaw z siłowniami na terenie miejscowości Blizin, Laski, Siomki, Kozierogi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Ich budowa kosztowała niemal 617 tys. zł. Tu unijne dofinansowanie wyniosło ponad 190 tys. zł.
Pozostałe kompleksy gmina sfinansowała z własnego budżetu. W sumie na wszystkie place zabaw i siłownie przeznaczono w roku 2018 kwotę 2.136.791 zł. Koszt jednego kompleksu wahał się od 144 do 190 tys. zł (średnio ok. 170 tys. zł).