Wkrótce narada z sołtysami

O bezpieczeństwie, posterunku policji i realizacji budżetu będzie między innymi mowa podczas najbliższej narady z sołtysami gminy Wola Krzysztoporska. A odbędzie się ona w poniedziałek, 7 października.

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 11.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej, ul. Południowa 2.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Informacja dotycząca budowy posterunku policji i stanu bezpieczeństwa na terenie gminy Wola Krzysztoporska.
3. Spotkanie z przedstawicielami ŁODR w Piotrkowie Trybunalskim.
4. Informacja dotycząca realizacji budżetu w 2019 r.
5. Sprawy różne.