Wkrótce turniej badmintona i animacje dla dzieci! Zapraszamy!

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Ośrodek Kultury w Woli Krzysztoporskiej serdecznie zapraszają wszystkich do udziału w Turnieju Badmintona organizowanym 13 sierpnia na kompleksie sportowym „Orlik” w Woli Krzysztoporskiej.

Początek o godz. 18.00. Dodatkowo od godz. 17:00 na „Orliku” animacje dla najmłodszych.

Oto szczegółowy regulamin turnieju:

Regulamin Turnieju w badmintona

 13.08.2017 r. godz. 18:00

Kompleks sportowy „Orlik” Wola Krzysztoporska

 Regulamin określa warunki organizacji udziału oraz odpowiedzialności podczas Turnieju.

I Organizator:

– Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Woli Krzysztoporskiej;

– Gminny Ośrodek Kultury w Woli Krzysztoporskiej – instruktorzy boiska „Orlik”.

Dodatkowo od godz. 17:00 na boisku „ Orlik” animacje dla najmłodszych

 II Cel:

– zapewnienie czynnego wypoczynku i współzawodnictwa sportowego najlepszą profilaktyką i zwalczaniem problemów patologii społecznych;

– integracja osób aktywnych;

– popularyzacja gry w badmintona;

– aktywne spędzanie wolnego czasu.

III. Podstawowe informacje gry w badmintona na Turnieju:

– boisko o wymiarach 6,70 x 5,20 siatka na wysokości 1,55 cm;

– gra do dwóch wygranych setów do 21 punktów z dwupunktową przewagą;

– każdy z zawodników raz w secie może wziąć czas na 1 minutę;

– system gry w zależności od liczby zawodników;

– zasady gry na odprawie w dniu zawodów.

(o szczegóły prosimy pytać instruktorów boiska „Orlik”)

IV Warunki uczestnictwa:

-W turnieju w badmintona mają prawo grać wszyscy chętni od 15 roku życia, którzy nie mają przeciwwskazań zdrowotnych;

– w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do swojego stanu zdrowia zawodnik zobowiązany jest we własnym zakresie zasięgnąć przed startem opinii lekarza;

– biorąc udział w konkurencjach, oświadczasz o właściwym stanie zdrowia (udział na własną odpowiedzialność);

– dzieci i młodzież, która nie ukończyła 18 lat, musi przyjść z opiekunem;

– zabrania się uczestnictwa osobom pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających;

– każdy zawodnik przeprowadza rozgrzewkę we własnym zakresie.

V Uwagi końcowe:

wszyscy zawodnicy przyjmują do wiadomości, że udział w turnieju wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkiem, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych;

– organizator nie ubezpiecza od NNW;

– organizator nie odpowiada za rzeczy zostawione w obiekcie.

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU

DLA NAJLEPSZYCH NAGRODY!!!