Woda w gminie Wola Krzysztoporska nie jest skażona!

Informujemy, że na terenie gminy Wola Krzysztoporska woda dostarczana do mieszkańców z ujęcia w Parzniewice jest zdatna do spożycia bez ograniczeń!

Przypominamy o tym w związku z medialnymi doniesieniami gminy Bełchatów, jakoby woda pochodząca z ujęcia w Parzniewicach była zanieczyszczona mikroorganizmami i bakteriami z grupy coli.
Po trzykrotnych badaniach Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piotrkowie Trybunalskim, pod którą podlega nasza gmina, nie wydała żadnego komunikatu dotyczącego tego, że woda na terenie gminy Wola Krzysztoporska nie nadaje się do spożycia.
Problem ma natomiast (być może z własną infrastrukturą wodociągową) gmina Bełchatów.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie w dniu 19.06.2018 r. wydał komunikat dla części mieszkańców gminy Kluki zaopatrywanych w wodę z naszego ujęcia w Parzniewicach mówiący o tym, że woda nadaje się do spożycia po uprzednim przegotowaniu przez minimum 2 minuty. Komunikat ten został wydany w związku z przekroczeniem ilości mikroorganizmów w temperaturze 22 stopni Celsjusza. Podobny komunikat został wydany dla części mieszkańców gminy Bełchatów w dniu 21.06.2018 r. również w związku przekroczeniem ilości mikroorganizmów w temperaturze 22 stopni Celsjusza.
W związku z powyższym, żeby wspomóc gminę Bełchatów w walce z problemem, w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Piotrkowie Trybunalskim rozpoczęto chlorowanie na ujęciu wody Parzniewice oraz na zbiornikach w miejscowości Borowa, skąd woda jest dostarczana do powyższych gmin. W związku z tym, że ponownie wykryto mikroorganizmy na sieci wodociągowej w gminach Bełchatów i Kluki, kontynuowano chlorowanie na ujęciu wody w Parzniewicach, jak również na zbiornikach wody w miejscowości Borowa. W dniu 03.07.2018 r. zostały ponownie pobrane próby z terenu wodociągu Parzniewice na terenie gminy Wola Krzysztoporska, jak również na terenie gminy Bełchatów w celu sprawdzenia, czy podjęte kroki naprawcze przyniosły efekt. Wyniki powyższych badań będą wkrótce znane.