Woda z Parzniewic warunkowo dopuszczona do spożycia!

Kran z cieknącą wodą

Zgodnie z §26 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi informujemy, że w związku z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim nr 31/21 z dnia 16.08.2021 stwierdzona została warunkowa przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym w Parzniewicach (miejscowości: Adolfinów, Blizin, Bogdanów, Borowa, Kamienna, Laski, Ludwików, Miłaków, Moników, Janina, Parzniewice, Parzniewiczki, Pawłów Górny, Pawłów Dolny, Poraj) z powodu ponadnormatywnej wartości żelaza.
Stwierdzona przekroczona wartość żelaza może pogorszyć wygląd i smak wody, ale nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów.