Wojewódzka inauguracja roku szkolnego w Bujnach

Dzieci na scenie z napisem pokój

W wyjątkowy sposób 1 września świętowali uczniowie Szkoły Podstawowej w Bujnach w gminie Wola Krzysztoporska. To tu bowiem odbyła się wojewódzka inauguracja roku szkolnego 2022-2023 z udziałem m.in.: wojewody łódzkiego Tobiasza Bocheńskiego, posła Antoniego Macierewicza, wicemarszałka województwa łódzkiego Zbigniewa Ziemby, łódzkiego kuratora oświaty Waldemara Flajszera, wójta gminy Romana Drozdka i przedstawicieli samorządu lokalnego. Uroczystość była powiązana z piątą rocznicą nadania placówce imienia prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w miejscowym kościele, po czym uczestnicy przeszli złożyć kwiaty pod obeliskiem poświęconym tragicznie zmarłemu prezydentowi RP.
Już na terenie placówki gości powitali gospodarze.
– Szkoła Podstawowa w Bujnach to szkoła szczególna, która jest przesiąknięta polskim patriotyzmem. To placówka, która kształci w duchu wiary katolickiej, w duchu prawdy, w duchu wartości, jakie głosił prezydent Lech Kaczyński. Jego wartości i nauka mają dzisiaj bardzo duże znaczenie. Przyszło nam żyć w bardzo trudnych czasach, w których kształtujemy przyszłość naszej ojczyzny. W czasach, w których trwa ogromny spór o kształt naszej przyszłości, w wymiarze ustrojowym, poglądowym i człowieczeństwa. Musimy zrobić wszystko, aby ta droga obrana przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego zwyciężyła. Tylko ta droga zagwarantuje nam wolność, niepodległość i pokój – mówił Roman Drozdek, wójt gminy Wola Krzysztoporska, witając wraz z dyrektor szkoły Bogusławą Bajerowską zaproszonych gości i rozpoczynające naukę dzieci.

Podczas uroczystości odczytano listy, które do uczniów skierowali premier Mateusz Morawiecki oraz minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Głos zabrał także Antonii Macierewicz. – Jesteśmy w takim momencie historii, że trzeba się zastanowić, jakie zadania stoją przed wszystkimi Polakami, a szczególnie przed nauczycielami i przed wami polska młodzieży. Będziecie się uczyć tego jak budować własną chrześcijańską i patriotyczną tożsamość, która ma być źródłem budowy wielkiej Polski. Stoi przed wami nowa lekcja – przysposobienia wojskowego, której nie było przez 30 lat. Młodzież zapozna się z podstawowymi formami obrony nie po to, by kogoś zaatakować, ale żeby bronić życia kolegów, koleżanek, rodziców, by być zdolnym do przeciwstawienia się imperializmowi rosyjskiemu – mówił m.in. poseł.

1 wrz, 10.30​ Antoni Macierewicz

Wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński odniósł się z kolei do sytuacji na świecie i wojny, jaka wciąż trwa w Ukrainie. Podkreślał też wagę nauki historii.
– Widzimy i przeżywam to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. W centrum Europy rozgrywa się wojna, czyli dzieje się coś, co był nie do pomyślenia przez ostatnich pięćdziesiąt lat. Ten fakt powoduje, że inaczej patrzymy dziś na karty historii. Widzimy, że wiedza historyczna jest nam potrzebna, aby lepiej rozumieć, to co się dzieje i podejmować wybory dotyczące narodu. To sprawia, że nasz namysł nad rzeczywistością się pogłębia. Do tego będę Państwa w tym roku zachęcał – mówił Tobiasz Bocheński.

1 wrz, 10.39​ Wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński

W przemówieniach nie zabrakło życzeń owocnego i bezpiecznego roku szkolnego dla uczniów i nauczycieli, ale też nawiązań do historycznego wymiaru daty 1 września 1939 roku.

Zwieńczeniem uroczystości był przygotowany przez uczniów program słowno-muzyczny. W krótkim występie artystycznym dzieci opowiedziały o postaci patrona szkoły – prezydencie Lechu Kaczyńskim. Było także odniesienie do trwającej na Ukrainie wojny i apel o pokój na świecie.

Na zdjęciach uczestnicy uroczystości – młodzież szkolna, rodzice, zaproszeni goście.

Fot. Anna Wiktorowicz