Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych

Logo Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych biało-niebieskie postaci i napisy

Masz dużą rodzinę? Możesz korzystać ze zniżek! „Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych” to program adresowany do rodzin wielodzietnych zamieszkujących na terenie województwa łódzkiego, przyznający ulgi i uprawnienia przy nabywaniu towarów i usług.

Jednostką koordynującą realizację Programu „Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych” jest Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź).
Informacje na temat programu można uzyskać bezpośrednio w siedzibie RCPS, telefonicznie pod numerem: 42 203-48-67 lub drogą elektroniczną e-mail: karta@rcpslodz.pl
Szczegóły dotyczące Programu zostały zawarte w uchwale Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 25 lutego 2020 r., Nr XVI/261/20 w sprawie uchwalenia programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych w województwie łódzkim pn. „Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych”. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 17 marca 2020 r., poz. 1753.

Więcej o programie i podmiotach współpracujących znajdą Państwo TUTAJ