Wójt czytał przedszkolakom

A wszystko w ramach Narodowego Czytania Legend Polskich w Przedszkolu Samorządowym w Woli Krzysztoporskiej, które odbyło się 25 kwietnia.

Zaproszony do przedszkola gość – wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek – przedstawił dzieciom jedną z najbardziej znanych i popularnych legend krakowskich pt. „Legenda o Smoku Wawelskim”.
– Przedszkolaki z zaciekawieniem wysłuchały przeczytanej przez pana wójta „Legendy o Smoku Wawelskim”, zapoznając się z baśniowym wątkiem związanym z Krakowem. Pan wójt przygotował dla dzieci zagadki na temat wysłuchanej legendy, na które dzieci z dużym zaangażowaniem odpowiadały. Włodarz gminy nagrodził je za to przyniesionymi łakociami – dodaje dyrektor przedszkola Ilona Wieczorek.

Fot. Przedszkole Samorządowe w Woli Krzysztoporskiej