Wójt gminy Moszczenica informuje

Na prośbę Wójta Gminy Moszczenica podajemy informację ze strony: www.moszczenica.pl wraz z przesłanymi dokumentami (scany oryginalnych pism w załącznikach).

Wójt Gminy Moszczenica informuje, iż Gmina Moszczenica rozpoczyna realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wzrost eksportu sektora MŚP w Łódzkiem w wyniku zastosowania nowoczesnych metod regionalnego marketingu gospodarczego przez gminę Moszczenica, którego głównym celem jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP regionu poprzez wzrost powiązań gospodarczych i kreowanie innowacji oraz zwiększenie międzynarodowej rangi gminy Moszczenica i regionu łódzkiego, zwiększenie ekspansji lokalnych i regionalnych przedsiębiorców na rynki zagraniczne. W ramach projektu planowana jest między innymi organizacja branżowych targów o charakterze międzynarodowym oraz wyjazdów zagranicznych na konferencje biznesowe, oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa łódzkiego poprzez kompleksowe uzbrojenie Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych (MTI), którego celem jest stworzenie dostosowanych do potrzeb prowadzenia działalności gospodarczej terenów inwestycyjnych odpowiadających zapotrzebowaniu inwestorów z sektora MŚP.

W związku z powyższym Urząd Gminy w Moszczenicy prosi o kontakt z Biurem Obsługi Inwestora, firmy z sektora MŚP z terenu gminy i regionu, zainteresowane rozwojem eksportu i zdobywaniem nowych rynków zbytu za granicą, oraz prowadzące działalność wpisującą się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje, w szczególności w obszarach: Informatyka i telekomunikacja, Innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze, energetyka, w tym odnawialne źródła energii.

Zachęcamy również do kontaktu z Biurem Obsługi Inwestora firmy zainteresowane prowadzeniem inwestycji na terenie Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych. Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem mailowym boi@moszczenica.eu lub pod numerem tel. 44 616 96 25.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf Zaproszenie Pismo przewodnie
439 KB 480
2 pdf Informacja Targi - Moszczenica
525 KB 392
3 pdf Pismo przewodnie Targi - Moszczenica
530 KB 409