Wójt Gminy ogłasza konkurs na dyrektorów placówek oświatowych

Wójt Gminy Wola Krzysztoporska ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora:

  • Publicznej Szkoły Podstawowej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Bujnach, ul. Piotrkowska 104, 97-371 Wola Krzysztoporska,
  • Publicznej Szkoły Podstawowej w Parzniewicach nr 31, 97-371 Wola Krzysztoporska,
  • Przedszkola Samorządowego w Woli Krzysztoporskiej ul. Kościuszki 25, 97-371 Wola Krzysztoporska.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w konkursów dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce 'konkursy’ – przejdź do strony