Wójt Roman Drozdek z absolutorium

Ponad 50 mln zł dochodu i prawie 10 mln zł wydanych na ponad 40 inwestycji! Radni gminy Wola Krzysztoporska pozytywnie ocenili wykonanie ubiegłorocznego budżetu, udzielając wójtowi Romanowi Drozdkowi absolutorium.

Sprawozdanie z wykonania budżetu przedstawił skarbnik gminy Wiesław Jagiełło. Dochody budżetu w roku 2017 wyniosły 53.021.514 zł (co stanowiło 101,28% planu), a wydatki 55.027.091 zł (96,35% planu). Na szczególną uwagę zasługują wydatki majątkowe, a więc inwestycje. Na nie w ubiegłym roku przeznaczono 9.959.074 zł, co stanowiło około 18% planu wydatków.
– Analizując i porównując nasze wyniki z innymi gminami, okazuje się, że Wola Krzysztoporska jest na 5 – 6 miejscu na 132 gminy w województwie łódzkim. Wyprzedzają nas tylko gminy górnicze (m.in. Kleszczów, Szczerców, Rząśnia) – mówił Wiesław Jagiełło. – Z punktu widzenia mieszkańców najważniejsze jest, jakie inwestycje zostały wykonane i czy one uwzględniają nasze potrzeby .
Deficyt budżetu wyniósł 2.005.577 zł. Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek wyniosło 10.524.802 zł. Ze środków budżetu gminy w 2017 r. spłacono raty zaciągniętych kredytów w kwocie 1.740.634 zł. Wolne środki – czyli to, co udało się zaoszczędzić, to 2.759.080 zł.

Głosowanie nad absolutorium z wykonania budżetu za rok 2017 poprzedzone zostało odczytaniem pozytywnych opinii zarówno Regionalnej Izby Obrachunkowej, jak i Komisji Rewizyjnej, którą przedstawiła przewodnicząca Beata Gawryszczak.
W głosowaniu zdecydowana większość radnych opowiedziała się za udzieleniem absolutorium wójtowi gminy Romanowi Drozdkowi. Dwoje radnych było przeciw.
– Budżet 2017 r. był wyjątkowy – mówił, dziękując radnym i współpracownikom wójt Roman Drozdek. – Nazwę ten budżet budżetem rekordowym, bo zrealizowaliśmy ponad 40 inwestycji, począwszy od infrastruktury drogowej (w której również udzieliliśmy pomocy powiatowi piotrkowskiemu na drogę Piotrków – Gąski) poprzez kulturę, place zabaw, siłownie, termomodernizację budynków użyteczności publicznej, rewitalizację centrum Bujen, a skończywszy na potężnej inwestycji w zakresie gospodarki ściekowej, którą realizujemy jeszcze w bieżącym roku. Oprócz tego budżet obejmował też wiele projektów, które sprawiły, że kontynuujemy inwestycje w 2018 r. (13 placów zabaw z siłowniami plenerowymi). Jesteśmy też gminą oszczędną, bo na administrację zaplanowaliśmy kwotę ponad 4 mln zł, a wykonaliśmy na poziomie 3 mln 900 tys. zł. Krótko mówiąc, nie przejadamy pieniędzy, nie tworzymy niepotrzebnych miejsc pracy, a to jest zagrożeniem dla każdego budżetu. Możemy być dumni, a absolutorium, to ocena nas wszystkich – dodał wójt Roman Drozdek.