Wola Krzysztoporska z wysoką oceną pre-ratingową

Gmina wiejska Wola Krzysztoporska uzyskała bardzo wysoką ocenę pre-ratingową, mieszczącą się na poziomie inwestycyjnym w przedziale pomiędzy AAA a BBB+ – informuje Fundacja Rozwoju Rynku Kapitałowego z Poznania.

– Na 2792 jednostki samorządu terytorialnego w Polsce zaledwie 319 posiada ocenę równą lub wyższą od uzyskanej przez gminę Wola Krzysztoporska. Jest to dowodem, iż w sposób odpowiedzialny i racjonalny zarządzają państwo środkami publicznym, w pełni wypełniając mandat zaufania uzyskany od wyborców w wyborach samorządowych – piszą przedstawiciele FRRK.
Badanie pre-ratingowe wykonała na zlecenie FRRK agencja ratingowa INCRating Sp. z o.o. z Poznania, podlegająca Europejskiej Komisji Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w Paryżu, a której wysokie kwalifikacje został potwierdzone przez Europejski Nadzór Bankowy w Londynie.