Wola Rokszycka: Oddali cześć poległym

„Miejsce uświęcone krwią poległych bohaterów – partyzantów 5. Kompanii 2 B p.p. AK i mieszkańców wsi Wola Rokszycka we wspólnej walce z okupantem hitlerowskim” – taki brzmi napis na nowym obelisku, który 17 czerwca uroczyście odsłonięto i poświęcono w Woli Rokszyckiej.

Przypomnijmy! To właśnie w lesie w Woli Rokszyckiej 15 czerwca 1944 roku w wyniku egzekucji niemieckiej poprzez rozstrzelanie zginęli mieszkańcy wsi oraz partyzanci.
Na pomniku uhonorowani zostali polegli:

Jan Ciesielski
Józef Ciesielski
Stanisława Ciesielska
Józef Filip
Jan Kamiński
Józef Kamiński
Józef Wnuk
Jan Zieliński

Nowy obelisk stanął w miejscu starego, już zniszczonego pomnika. Jego poświęcenie i uroczyste odsłonięcie poprzedziła msza święta odprawiona przez ks. Jerzego Peterę, proboszcza parafii Bujny. Wiązanki kwiatów pod obeliskiem złożyli przedstawiciele władz samorządowych – przewodnicząca Rady Gminy Maria Głowacka i wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek, a śpiewem uroczystość uświetniły Pasjonatki. Cześć poległym oddali także mieszkańcy pobliskich miejscowości.