Wstrzymujemy nabór wniosków na wymianę pieca!

Stary, okopcony piec węglowy

Zainteresowanie wymianą starego kopciucha na nowoczesne i ekologiczne źródło ciepła z dotacją gminną (do 5 tys. zł) było olbrzymie. Już w pierwszym dniu naboru złożono ponad 100 wniosków. W związku z tym, że środki przewidziane na ten rok zostały wyczerpane, jesteśmy zmuszeni od czwartku (1 kwietnia) wstrzymać nabór kolejnych wniosków.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA

O WSTRZYMANIU NABORU WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI NA WYMIANĘ PIECA W 2021 ROKU

 Wójt gminy Wola Krzysztoporska informuje, że w ramach naboru wniosków od osób fizycznych zainteresowanych otrzymaniem dotacji celowej  z budżetu gminy Wola Krzysztoporska na wymianę źródła ogrzewania w budynkach mieszkalnych, ogłoszonego w dniu 15.03.2021 r., w związku z uchwałą Rady Gminy Wola Krzysztoporska Nr XVIII/156/20 z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu gminy Wola Krzysztoporska na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza atmosferycznego i klimatu, złożone zostały wnioski na łączna kwotę dotacji przekraczającą środki w budżecie gminy Wola Krzysztoporska przewidziane na ten cel w 2021 roku.

Wobec powyższego informuję, że:

z dniem 01.04.2021 r. (włącznie) nabór przedmiotowych wniosków zostaje wstrzymany.

 Wnioski przyjmowane będą maksymalnie do środy 31.03.2021 r. do godziny 15:30.

 UWAGA: wnioski złożone po tym terminie zostaną odrzucone i nie będą już rozpatrywane.