Wybory do Rady Powiatowej Izby Rolniczej

Informujemy,  że spis uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do Rady Powiatowej Izby Rolniczej województwa łódzkieg w okręgu wyborczym nr 88, obejmującym obszar gminy Wola Krzysztoporska, został udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska – pokój nr 14.

Krajowa Rada Izb Rolniczych zarządziła na dzień 31 maja 2015 r. wybory do Rad Powiatowych Izb Rolniczych. Kandydatem na członka Rady Powiatowej Izby Rolniczej może być wyłącznie członek tej izby, znajdujący się w spisie uprawnionych do głosowania w okręgu wyborczym, w którym kandyduje. Głosowanie przeprowadzone zostanie w siedzibach komisji okręgowych w dniu 31 maja 2015 r. od godz. 8:00 do godz. 18:00.

Obwieszczenie Komisji Okręgowej Nr 88 w Woli Krzysztoporskiej z dnia 11 maja  2015 r.
Na podstawie art. 27, ust. 5 ustawy o izbach rolniczych i § 15 Uchwały nr 8/2010 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych podaje się do wiadomości członków izby rolniczej, że w wyborach do Rady Powiatowej  Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 31 maja 2015r. w (jednomandatowym lub dwu mandatowym) okręgu wyborczym obejmującym obszar gminy Wola Krzysztoporska zarejestrowani zostali następujący kandydaci:
1. Aksamit Bartłomiej Janusz, lat 36, rolnik, Parzniewice Duże
2. Olejnik Ryszard, lat 54, rolnik, Bogdanów
3. Olszewski Grzegorz, lat 59, rolnik, Rokszyce
4. Pędziwiatr Wiesław Henryk, lat 65, rolnik, Wola Krzysztoporska
5. Wójtowicz Agnieszka Urszula, lat 42, rolnik, Glina

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf Obwieszczenie Obwieszczenie Komisji Okręgowej nr 88 w Woli Krzysztoporskiej z dnia 11 maja 2015 r.
393 KB 522