Wybory uzupełniające w Krężnej i Borowej

W Krężnej w pierwszym terminie nie udało się wybrać sołtysa i Rady Sołeckiej, w Borowej pani sołtys zrezygnowała z pełnienia funkcji. W tych miejscowościach przeprowadzone zostaną więc wybory uzupełniające, które zaplanowano na 21 maja.

W związku z niewybraniem sołtysa i Rady Sołeckiej na zebraniu wiejskim w dniu 23 kwietnia 2019 r. w sołectwie Krężna wójt gminy zarządził ponowne wybory. Zostaną one przeprowadzone w dniu 21 maja 2019 r. o godz. 17:00 w budynku komunalnym w miejscowości Krężna.

Z kolei w związku ze złożoną przez panią Lucynę Zielińską rezygnacją z funkcji sołtysa sołectwa Borowa, zarządzono wybory uzupełniające, które zostaną przeprowadzone w dniu 21 maja 2019 r. o godz. 17:00 w domu u sołtysa.
Zachęcamy mieszkańców tych miejscowości do czynnego udziału w wyborach!