W Wygodzie umocniono groble stawów rybnych

Z inicjatywy Koła Wędkarskiego nr 35 w Woli Krzysztoporskiej i przy współpracy gminy Wola Krzysztoporska zostało umocnionych 150 m.b. grobli stawów rybnych w miejscowości Wygoda. Prace kosztowały ok. 27 tys. zł.

Inicjatywa została sfinansowana ze środków NFOŚiGW w ramach projektu pn. „Społeczność lokalna na rzecz zrównoważonego rozwoju” realizowanego przez Piotrkowskie Stowarzyszenie Rozwoju, Promocji i Integracji Europejskiej „EURO-CENTRUM” we współpracy z Piotrkowskim Towarzystwem Przyrodniczym.
Stawy w miejscowości Wygoda położone są wśród lasów i stanowią kompleks kilku akwenów. Główny dojazd do obiektu, parkingu przy stawach i mieszczącego się tam budynku stanowi droga prowadząca przy linii brzegowej stawu i częściowo położona jest na koronie grobli Dużego Stawu. Od kilku lat grobla była przekopywana przez bobry, przez co dochodziło do osłabienia jej konstrukcji, rozmywania i erozji linii brzegowej stawu. Sytuacja ta stanowiła znaczne utrudnienie dla wszystkich korzystających z obiektu i stwarzała zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i poruszających się po drodze samochodów.
Opiekę nad stawami sprawuje Koło Wędkarskie w Woli Krzysztoporskiej, które jest autorem niniejszej inicjatywy. Naprawy rozkopanych przez bobry grobli wykonywane przez wędkarzy z udziałem sprzętu ciężkiego z Urzędu Gminy do tej pory były bezskuteczne, gdyż problem powracał co kilka miesięcy.
W celu skutecznego zabezpieczenia grobli wykonano na skarpie stawu drewnianą ścianę oporową zabezpieczającą przed osuwaniem się grobli. Na ścianie oporowej i dnie stawu rozłożono siatkę stalową zabezpieczającą groblę przed rozkopywaniem przez bobry. Dodatkowo usunięto miejscowe uszkodzenia korony grobli powstałe również w wyniku działalności bobrów.
– Koło Wędkarskie nr 35 chce w latach przyszłych uruchomić kolejne inicjatywy, w ramach których będzie naprawiać i zabezpieczać infrastrukturę obiektów wodnych w miejscowości Wygoda. W imieniu wędkarzy dziękuję za pomoc władzom gminy Wola Krzysztoporska, Nadleśnictwu Piotrków, Marcinowi Kaźmierczakowi – opiekunowi projektu i wykonawcy – firmie Karola Matoszka – mówi Jarosław Warzyński z Koła Wędkarskiego nr 35.