Wyjątkowa książka o twórcy malowideł w bogdanowskim kościele

Fragment okładki książki - na zielonym tle czerwobne kwiaty i biały tytuł Jerzy Zygmunt Piwko - artysta, żołnierz, nauczyciel- Je

„Jerzy Zygmunt Piwko – artysta, żołnierz, nauczyciel” – autorstwa Leszka Sztremera, Danuty Stępień, Joanny Sobutkowskiej (opracowanie zbiorowe) to nowa pozycja książkowa związana z naszym regionem. Wkrótce będzie ją można przeczytać i obejrzeć w naszych gminnych, a także w piotrkowskich i wojewódzkich bibliotekach.

Okładka książki - na zielonym tle czerwobne kwiaty i biały tytuł Jerzy Zygmunt Piwko - artysta, żołnierz, nauczyciel-A co o pracy nad nową książką mówią jej współautorki – Danuta Stępień i Joanna Sobutkowska, znane nam z publikacji o Woźnikach?
– O Jerzym Zygmuncie Piwce dowiedziałyśmy się, poszukując materiałów do książki „Woźniki – nasza mała ojczyzna. Ocalić od zapomnienia…” Podczas analizy zapisów zawartych w Kronice Parafii Bogdanów okazało się, że to wielki artysta, m.in. projektant i wykonawca malowideł-arcydzieła głównego ołtarza Kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Bogdanowie, kuzyn ostatniej dzierżawczyni woźnickiego majątku – Zofii Piętki z d. Sztremer, także pana Leszka Sztremera, którego poznałyśmy w 2019 r. podczas prac nad w/w książką.
Dzięki tym kontaktom pozyskałyśmy bogaty, unikatowy, dotychczas niepublikowany materiał faktograficzny o Jerzym Zygmuncie Piwce, co zainspirowało nas do dalszych poszukiwań brakujących, a jakże cennych informacji m.in. w publikacjach o słynnej Szkole Karpackiej, w autobiograficznej książce Eugeniusza Gepperta oraz dostępnych źródłach archiwalnych wymienionych w obszernej bibliografii.
„Wszystko ma swój czas” (Koh 3, 1) to motyw przewodni tego biograficznego dokumentu – całego życia J. Z. Piwki oraz historii opracowywania jego Tył okladki - zdjęcia współautorów i krótkie biogramyniezwykłych losów aż do sfinalizowania pracy – wydania książki pt. „Jerzy Zygmunt Piwko – artysta, żołnierz, nauczyciel” we wrześniu 2022 r.
Książkę otwierają osobiste wspomnienia L. Sztremera oraz rys biograficzny bohatera. Kolejne części ukazują młodzieńcze poszukiwania, realizację artystycznych pasji – tu m.in. przykłady małych form artystycznych, akwarele z podróży po krajach Europy Południowej, malarstwo olejne, wspomnienie o prof. Eugeniuszu Geppercie oraz wspaniałe malarstwo sakralne, czas II wojny światowej i niezwykłą wędrówkę żołnierza – nauczyciela od Obozu Internowanych Żołnierzy w Rumunii poprzez kraje Bliskiego Wschodu, Egipt, Włochy do Wielkiej Brytanii.
Wszędzie wytężona, pełna zapału praca nauczycielska przy bardzo sumiennym wykonywaniu obowiązków wojskowych, za co otrzymał wysokie odznaczenia, m.in. Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino i Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami, Pamiątkową Odznakę 3. Dywizji Strzelców Karpackich. W wojennej drodze wiernie towarzyszyła mu również piękna oznaka rozpoznawcza 3. DSK.
J. Piwko współtworzył wspaniałą Szkołę Karpacką, której dzieje opracował m.in. Mieczysław Kuczyński, a wspomnienia przekazało wielu nauczycieli i uczniów. Relacje J. Piwki stanowią cenny, historyczny dokument tej Szkoły, są także dopełnieniem wspomnień uczniów i nauczycieli oraz świadectwem spełnienia wielkiego społecznego i patriotycznego obowiązku w trudnych warunkach wojennych.
Ostatnia część książki to powojenna droga wybitnego naukowca, nauczyciela młodych pokoleń.

Trzy wyraźne etapy życia – w różnych sytuacjach i warunkach. Gdziekolwiek bohater przebywał, zawsze pozostawał człowiekiem o wielkiej kulturze osobistej, niezmiernie pracowitym i ambitnym, wiernym swoim ideałom i tym wewnętrznym pięknem promieniował na zewnątrz, na wszystkich ludzi, wśród których przyszło mu żyć.
Myślimy jednak, że najwięcej o Jerzym Piwce mówią zachowane do dziś dzieła sztuki, nie tylko w Polsce, ale również w Rumunii i we Włoszech, dokumenty, odznaczenia, fotografie, relacje osób znających go osobiście.
Zawarte w książce dokumenty udowadniają, że Poczet Wielkich Polaków powinien być uzupełniony o tę wyjątkową postać artysty, żołnierza, nauczyciela.
Opracowując materiał, starałyśmy się zachować układ zgodny z koncepcją i życzeniem pana Leszka Sztremera. Po jego śmierci podjęłyśmy dalszą pracę wg własnego pomysłu, w porozumieniu z rodziną śp. Leszka Sztremera, dzięki czemu zgromadzone materiały nie zostaną zmarnowane.
Dokument adresowany jest do miłośników sztuki, historii, nauki, pokoleń starszych i młodszych, stanowi cenne źródło wiedzy, ale skłania również do refleksji nad sensem życia człowieka, nad ponadczasowymi wartościami, którym warto być wiernym do końca, niezależnie od wydarzeń, które determinują bieg dziejów.
Ołtarz w Bogdanowie - malowidło PiwkiO ukazaniu się książki i jej tematyce przekazane zostały informacje m.in. do Kościoła Narodzenia NMP w Kozłowie, Kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Bogdanowie, Filii Bibliotecznej w Woźnikach i wielu innych instytucji świeckich.
Książka jest dostępna w bibliotekach gminnych i powiatowych, muzeach, archiwach piotrkowskich i łódzkich, także w archiwum IPN w Łodzi.
Zapraszamy więc do lektury i dzielenia się swoimi wrażeniami.

Danuta Stępień i Joanna Sobutkowska