Wykaz nieruchomości do sprzedaży

Ogłoszenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska w sprawie sporządzenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) Wójt Gminy Wola Krzysztoporska ogłasza, co następuje:
z zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wola Krzysztoporska przeznaczono do sprzedaży:
– nieruchomość rolną położoną w obrębie Stradzew, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 77 o powierzchni 1,7710 ha – sprzedaż w formie przetargu ustnego ograniczonego.
Przedmiotowa nieruchomość jest opisana w wykazie wywieszonym na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej przy ulicy Kościuszki 5 (także w załączeniu).
Szczegółowych informacji udziela Referat Budownictwa i Nieruchomości w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska – tel.: 44 616 39 72.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf zarz_11_21 Stradzew 250 KB 205