Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia

Herb Gminy Wola Krzysztoporska a obok napis Zarządzenie wójta gminy

Ogłoszenie wójta gminy Wola Krzysztoporska w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899 ze zm.), Wójt Gminy Wola Krzysztoporska ogłasza, co następuje:
z zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wola Krzysztoporska przeznaczono do wydzierżawienia n/w nieruchomości:
– działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 353 o powierzchni 0,3680 ha, położoną w obrębie Piekary;
– działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 571/2 o powierzchni 0,2454 ha, położoną w obrębie Jeżów;
– działki oznaczoną numerem ewidencyjnym 577/2 o powierzchni 0,4336 ha, położoną w obrębie Jeżów;
– działki oznaczoną numerem ewidencyjnym 34 o powierzchni 4,78 ha, położoną w obrębie Parzniewice Duże.
Przedmiotowe nieruchomości zostały opisana w wykazie zamieszczonym na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej przy ulicy Kościuszki 5, na stronie internetowej urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej.
Szczegółowych informacji udziela Referat Budownictwa i Nieruchomości w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska – tel.: 44 616 39 75.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf Zarządzenie 176-22 dzierżawa działka Piekary 471 KB 111
2 pdf Zarządzenie 177-22 dzierżawa działki Jeżów 748 KB 104
3 pdf Zarządzenie 178-22 dzierżawa działka Parzniewice Duże 491 KB 88