Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia

Herb Gminy Wola Krzysztoporska a obok napis Zarządzenie wójta gminy

Ogłoszenie wójta gminy Wola Krzysztoporska w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w miejscowościach: Krężna, Siomki, Wola Krzysztoporska.

Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899 ze zm.) wójt gminy Wola Krzysztoporska ogłasza, co następuje:
z zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wola Krzysztoporska przeznaczono do wydzierżawienia n/w nieruchomości:
– działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 324 o powierzchni 1,11 ha, położoną w obrębie Krężna;
– działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 420/3 o powierzchni 1,52 ha, położoną w obrębie Siomki;
– działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 291/3 o powierzchni 1,08 ha, położoną w obrębie Siomki
– część działki oznaczoną numerem ewidencyjnym 635 o powierzchni 0,8867 ha, położoną w obrębie Wola Krzysztoporska;
– część działki oznaczoną numerem ewidencyjnym 651 o powierzchni 0,9895 ha, położoną w obrębie Wola Krzysztoporska;
Przedmiotowe nieruchomości zostały opisane w wykazie zamieszczonym w załączeniu oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej przy ulicy Kościuszki 5, na stronie internetowej urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej.
Szczegółowych informacji udziela Referat Budownictwa i Nieruchomości w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska – tel.: 44 616-39-75.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf Krężna działka dzierżawa 470 KB 74
2 pdf Siomki działka 291-3 dzierżawa 464 KB 73
3 pdf Siomki działka 420-3 dzierżawa 466 KB 67
4 pdf Wola Krzysztoporska działki 635 i 651 dzierżawa 720 KB 67