Nieruchomość do wydzierżawienia

Ręka wzniesiona nad głowami innych

Ogłoszenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018 roku , poz. 121 ze zm.) wójt gminy Wola Krzysztoporska ogłasza, co następuje:
z zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wola Krzysztoporska przeznaczono do wydzierżawienia:
– część działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 480/122 położonej w obrębie Wola Krzysztoporska – dzierżawa odbędzie się w formie bezprzetargowej.
Przedmiotowa nieruchomość opisana jest w wykazie wywieszonym na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej przy ulicy Kościuszki 5.
Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska – tel.44(6163982).