Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Herb Gminy Wola Krzysztoporska a obok napis Zarządzenie wójta gminy

Ogłoszenie wójta gminy Wola Krzysztoporska w sprawie sporządzenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899) wójt gminy Wola Krzysztoporska ogłasza, co następuje:
Z zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wola Krzysztoporska przeznaczono do sprzedaży:
– nieruchomość rolną położoną w obrębie Woźniki, oznaczoną numerami ewidencyjnymi działek 694 (o powierzchni 0,0150 ha) – sprzedaż w formie bezprzetargowej;
– lokal mieszkalny nr 1 znajdujący się w budynku położonym przy ulicy Kościuszki 15 w Woli Krzysztoporskiej – sprzedaż w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu;
– lokal mieszkalny nr 5 znajdujący się w budynku położonym przy ulicy Kościuszki 11 w Woli Krzysztoporskiej – sprzedaż w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu;
– lokal mieszkalny nr 33 znajdujący się w budynku położonym przy ulicy Kościuszki 15 w Woli Krzysztoporskiej – sprzedaż w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu.
Przedmiotowe nieruchomości zastały opisane w wykazach, które zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej przy ulicy Kościuszki 5, a także zamieszczone na stronie internetowej urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej.
Szczegółowych informacji udziela Referat Budownictwa i Nieruchomości w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska – tel.: 44 616 39 75.
Szczegóły w załączeniu!

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf Wola Krzysztoporska - Kościuszki 15 lokal nr 1 723 KB 75
2 pdf Wola Krzysztoporska - Kościuszki 15 lokal nr 33 726 KB 70
3 pdf Wola Krzysztoporska - ościuszki 11 lokal nr 5 733 KB 71
4 pdf Woźniki 605 KB 104