Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Herb Gminy Wola Krzysztoporska a obok napis Zarządzenie wójta gminy

Ogłoszenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w miejscowościach Oprzężów, Mąkolice i Wola Krzysztoporska.

Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2021 roku, poz. 1899.)
Wójt Gminy Wola Krzysztoporska ogłasza, co następuje:
z zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wola Krzysztoporska przeznaczono do wydzierżawienia n/w nieruchomości:
– działka oznaczona numerem ewidencyjnym 73/1 o powierzchni 1,4477 ha, położonej w obrębie Oprzężów,
– działka oznaczona numerem ewidencyjnym 101/3 o powierzchni 3,9836 ha, położonej w obrębie Mąkolice,
– część działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 480/122 o powierzchni 0,1581 ha, położonej w obrębie Wola Krzysztoporska.
Przedmiotowa nieruchomości została opisana w wykazie zamieszczonym na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej przy ulicy Kościuszki 5, na stronie internetowej urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej.
Szczegółowych informacji udziela Referat Budownictwa i Nieruchomości w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska – tel.: 44 616 39 75.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf Zarządzenie nr 68-22 Oprzężów 467 KB 112
2 pdf Zarządzenie nr 69-22 Wola Krzysztoporska 733 KB 123
3 pdf Zarządzenie nr 70-22 Mąkolice 462 KB 106