Wymiana wodomierzy w kolejnych sołectwach

Wodomierz z modułem radiowym do zdalnego odczytu

W związku z wdrożeniem systemu zdalnego – radiowego odczytu wodomierzy na terenie gminy Wola Krzysztoporska informujemy, iż od dnia 26.04.2021 r. na terenie sołectw GLINA, LONGINÓWKA, GĄSKI nastąpi stopniowa wymiana urządzeń dokonywana przez firmę METERING Anna Moder z Buczku.

Pracownicy dokonujący wymiany będą posiadali stosowne upoważnienia wydane przez Urząd Gminy w Woli Krzysztoporskiej.

WYMIANIE BĘDĄ PODLEGAĆ WODOMIERZE Z KOŃCEM LEGALIZACJI

Godziny pracy montażystów:
poniedziałek : 10:00 – 19:00 , w pozostałe dni czyli od wtorku do piątku : od godziny 08:00 do godziny 18:00

Telefon kontaktowy do ekipy monterskiej – 725-103-008.