Wyniki otwartych konkursów ofert

Wyniki otwartych konkursów ofert dotyczących zlecenia realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, jak również krajoznawstwa i turystyki, realizowanych w 2015 roku przez Gminę Wola Krzysztoporska.

KONKURS NR 1
Zadanie publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarze: szkolenie, organizowanie zawodów i udziału w zawodach sportowych dla uczniów w wieku gimnazjalnym w zakresie m.in: halowej piłki nożnej, tenisa stołowego, szachów, piłki koszykowej,  siatkowej, ręcznej, nożnej, lekkiej atletyki.
1. Dotacja na realizację zadania w kwocie 13 000,00 zł zostaje przyznana:
– Uczniowskiemu Ludowemu Klubowi Sportowemu „TYTAN” przy Gimnazjum w Woli Krzysztoporskiej   ul. Kościuszki 32, 97-371 Wola Krzysztoporska w kwocie 8 000,00 zł,
– Ludowemu  Uczniowskiemu  Klubowi Sportowemu w Gomulinie,  ul. Szkolna 2, 97-371 Wola Krzysztoporska w kwocie 5 000,00 zł.

KONKURS NR 2
Zadanie publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarze: szkolenie, organizowanie zawodów i udziału w zawodach sportowych dla uczniów w wieku ponadgimnazjalnym w zakresie m.in: halowej piłki nożnej, tenisa stołowego, szachów, piłki koszykowej, siatkowej, ręcznej, nożnej, lekkiej atletyki – dotacja na realizację zadania w kwocie 6000,00 zł zostaje przyznana Ludowemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Gryf’ Bujny ul. Piotrkowska 30, 97-371 Wola Krzysztoporska

KONKURS NR 3

Zadanie publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarze: szkolenie, organizowanie zawodów i udziału w zawodach sportowych we wszystkich kategoriach wiekowych w zakresie tenisa stołowego – dotacja na realizację zadania w kwocie 10 000,00 zł zostaje przyznana Ludowemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „TENIS CLUB” przy Gminnym Ośrodku Kultury w Woli Krzysztoporskiej ul. Południowa 2, 97-371 Wola Krzysztoporska.

KONKURS NR 4
Zadanie publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarze: szkolenie, organizowanie zawodów i udziału w zawodach sportowych we wszystkich kategoriach wiekowych w zakresie piłki siatkowej – dotacja na realizację zadania w kwocie 11 000,00 zł zostaje przyznana Ludowemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „TIE-BREAK” ul. Kościuszki 32, 97-371 Wola Krzysztoporska.

KONKURS NR 5
Zadanie publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarze: szkolenie, organizowanie zawodów i udziału w zawodach sportowych we wszystkich kategoriach wiekowych w zakresie podnoszenia ciężarów – dotacja na realizację zadania w kwocie 31 000,00 zł zostaje przyznana Ludowemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Gryf” Bujny, ul. Piotrkowska 30, 97-371 Wola Krzysztoporska.

KONKURS NR 6
Zadanie publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarze: szkolenie, organizowanie zawodów i udziału w zawodach sportowych we wszystkich kategoriach wiekowych w zakresie piłki nożnej – dotacja na realizację zadania w kwocie 68 000,00 zł zostaje przyznana Ludowemu Klubowi Sportowemu w Woli Krzysztoporskiej ul. Kościuszki 5, 97-371 Wola Krzysztoporska.

KONKURS NR 7

Zadanie publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarze: szkolenie, organizowanie zawodów i udziału w zawodów sportowych we wszystkich kategoriach wiekowych  w zakresie zapasów – dotacja na realizację zadania w kwocie 20 000,00 zł zostaje przyznana Ludowemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „ATHLETIC” ul. Kościuszki 32, 97-371 Wola Krzysztoporska.

KONKURS NR 8
Zadanie publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarze: szkolenie, organizowanie zawodów i udziału w zawodach sportowych we wszystkich kategoriach wiekowych w zakresie m.in: halowej piłki nożnej, tenisa stołowego, szachów, piłki koszykowej, siatkowej, ręcznej, nożnej, lekkiej atletyki – dotacja na realizację zadania w kwocie 24 000,00 zł zostaje przyznana Gminnemu Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe ul. Południowa 2, 97-371 Wola Krzysztoporska.

KONKURS NR 9

Zadanie publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarze: szkolenie, organizowanie zawodów i udziału w zawodach sportowych we wszystkich kategoriach wiekowych  w zakresie wędkarstwa – dotacja na realizację zadania w kwocie 7 000,00 zł zostaje przyznana Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu Okręg w Piotrkowie Tryb Koło nr 35 w Woli Krzysztoporskiej ul. Południowa 2, 97-371 Wola Krzysztoporska.

KONKURS NR 10
Zadanie publiczne z zakresu krajoznawstwa i turystyki: wspieranie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wola Krzysztoporska poprzez organizowanie ich udziału w imprezach o charakterze turystyczno-krajoznawczym  – dotacja na realizację zadania w kwocie 6 000,00 zł zostaje przyznana Gminnemu Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe ul. Południowa 2, 97-371 Wola Krzysztoporska.