Wyniki przetargu na przedszkole w Bujnach

Przedszkole w Bujnach kolorowe zjeżdżalnie na tle budynków przedszkola

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na najem pomieszczeń przedszkola przy Szkole Podstawowej w Bujnach przy ulicy Piotrkowskiej nr 104 wraz z placem zabaw stanowiących własność gminy Wola Krzysztoporska.

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2020 roku poz. 1698) podaję do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy Wola Krzysztoporska w związku z § 11 Zarządzenia nr 81/17 wójta gminy Wola Krzysztoporska z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia regulaminu przeprowadzenia przetargów na oddanie w najem i dzierżawę nieruchomości będących własnością gminy Wola Krzysztoporska.

I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 11 sierpnia 2021 roku w Urzędzie Gminy w Woli Krzysztoporskiej – pokój nr 5.

Przedmiot przetargu:

1. Część nieruchomości zabudowanej budynkiem przedszkola wchodzącego w skład Szkoły Podstawowej w Bujnach przy ulicy Piotrkowskiej Nr 104 położonej na działce ewidencyjnej oznaczonej numerem 415 w obrębie geodezyjnym Bujny wraz z placem zabaw, dla której urządzona jest księga wieczysta KW PT1P/00052738/7.
2. Powierzchnia użytkowa pomieszczeń do wynajęcia wynosi: 464,35m².
3. Powierzchnia użytkowa placu zabaw przy Przedszkolu w Szkole Podstawowej w Bujnach wynosi 361m².
4. Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 6.
5. Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 1.
6. Wywoławcza stawka czynszu za najem wynosi – 1.585,40 zł
7. Wadium – 300 złotych.
8. Najwyższy czynsz osiągnięto w przetargu – 20.000 zł netto.
9. Osoba prawna ustalona na najemcę: PMA Spółka z o.o.

Sporządziła :B. Dziubecka
dn. 19.08.2021 r.