Wypalanie traw jest karalne!

Wypalanie traw jest niebezpieczne, nieopłacalne, szkodliwe i karalne. Dzieciom ze Szkoły Podstawowej w Krzyżanowie przypominali o tym strażacy z PSP w Piotrkowie Trybunalskim. Ale warto, byśmy pamiętali o tym wszyscy!

Wypalanie traw jest zabronione. Kodeks wykroczeń przewiduje za to karę grzywny w wysokości nawet do 5 tys. zł. Jeśli wypalanie traw spowoduje pożar, w którym zagrożone zostanie życie lub zdrowie ludzkie, można nawet trafić do więzienia na okres od roku do 10 lat.
Rolnikom grozi także odebranie dopłat bezpośrednich.

Niestety wraz z nadejściem wiosny rozpoczął się sezon wypalania traw. Proces ten – wbrew pozorom – nie daje żadnych korzyści, a wręcz przeciwnie, przynosi jedynie szkody dla przyrody, jak i samego człowieka. Pożar oznacza zniszczenie miejsc lęgowych ptaków, uśmierca wiele pożytecznych zwierząt bezkręgowych, m.in. dżdżownice, które mają pozytywny wpływ na strukturę gleby i jej właściwości. Niestety w tego typu pożarach giną też ludzie.

Warto dodać, że wypalanie traw przynosi też inne skutki. To koszt gaszenia i opanowywania zagrożeń. W ubiegłym roku strażacy z terenu gminy Wola Krzysztoporska aż 218 razy wyjeżdżali do różnego rodzaju zdarzeń. Niektórzy szacują, że około 30% mogło się łączyć z nieodpowiedzialnym wypalaniem traw. W tym roku również dochodziło już do podpaleń traw i interwencji strażaków.

28 marca Szkołę Podstawową w Krzyżanowie odwiedzili przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim kpt. Adrian Dziubecki i mł. kpt. Robert Maczugowski. – Panowie przedstawili uczniom prezentację dotyczącą wypalania traw. Opowiadali o tym, że jest to bardzo szkodliwe dla zwierząt zamieszkujących pola i łąki. Podawali przykłady, kiedy wypalanie traw staje się niebezpieczne również dla nas – ludzi – informują Agata Szczegodzińska i Jagoda Dąbrowska ze SP w Krzyżanowie. – Dzieci wzięły także udział w symulowanym zgłoszeniu zdarzenia. Nasi uczniowie doskonale orientowali się w zagrożeniach płynących z wypalania traw. Przygotowali się do tej prelekcji już wcześniej, rysując plakaty i rysunki na ten temat – dodają.