Wypełnij ankietę, zdecyduj, na co pójdą pieniądze!

Apel do mieszkańców o wypełnienie ankiety

Wypełnij ankietę i zdecyduj, na co zostaną przeznaczone środki finansowe na działania związane z rozwojem obszarów wiejskich! Stowarzyszeniem LGD „BUD-UJ RAZEM“ prosi wszystkich aktywnych mieszkańców o pomoc w zbudowaniu lokalnej strategii rozwoju na lata 2023 – 2027.

– W celu zapewnienia dalszego postępu prac nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023–2027 pragniemy zachęcić Państwa do wyrażenia opinii w zakresie potrzeb oraz potencjału na obszarze LSR. Mamy nadzieję, że będąc aktywnymi mieszkańcami lub przedstawicielami organizacji pozarządowych, lokalnych środowisk gospodarczych, instytucji publicznych lub innych, podzielicie się Państwo swoimi propozycjami, na których bardzo nam zależy. Na ich podstawie wyciągniemy wnioski na nową perspektywę 2023-2027 – zachęcają do wypełnienia ankiety przedstawiciele LGD „BUD-UJ RAZEM”.

Link do ankiety:

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=18e5c3de&b=21361cb8d&c=e22df391

Ankietę można również składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM”, tj. Plac Kościuszki 5, 97-225 Ujazd lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: promocja@buduj.eu lub wypełnić online.

Więcej informacji nt. przygotowań w/w dokumentu znajdą Państwo na stronie internetowej www.buduj.eu w zakładce LSR 2023-2027.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Biura pod nr telefonu: 44 719 22 29.