Wystawa IPN w Gomulinie

W 73. rocznicę zakończenia II wojny światowej (8 maja) w Szkole Podstawowej im. Ks. Mariana Wiewiórowskiego w Gomulinie zaprezentowano wystawę „Germanizacja dzieci polskich w okresie II wojny światowej” przygotowaną przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi.

Otwarcia dokonała wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Piotrkowie Trybunalskim, Małgorzata Birutowicz.
Naczelnik Oddziału IPN w Łodzi i jednocześnie współautor wystawy Artur Ossowski wygłosił wykład, którym wprowadził młodzież w tematykę. Germanizacja dzieci polskich w czasie II wojny światowej była elementem świadomej i celowej polityki okupanta niemieckiego. Dla brutalnego systemu hitlerowskiego były obywatelami drugiej kategorii, których dowolnie miała formować demagogia nazistowska, aby w potrzebie zdolne były oddać życie za Führera.
Wystawa, poświęcona germanizacji dzieci polskich w okresie II wojny światowej, którą można oglądać do 15 maja, jest zarazem hołdem wobec wszystkich nieletnich ofiar tego konfliktu. Wydarzenie to ma szczególny wydźwięk w roku, w którym obchodzimy 100-lecie odzyskania niepodległości, skłania do refleksji nad losami Polski i Polaków. Ten trudny temat zaprezentowany został za pomocą archiwalnych fotografii i dokumentów. Wyeksponowano w nich niemiecką okupację w Łodzi, akcje wysiedleńcze na Zamojszczyźnie oraz indywidualne losy dzieci polskich, które padły ofiarą wynarodowienia. Szczególnie boleśnie odczuły to dzieci z terenów centralnej Polski oraz Pomorza. Ich los podzieliły także dzieci z Łodzi.
Pani Julia Karlińska, radna Gminy Wola Krzysztoporska, która również uczestniczyła w otwarciu wystawy, życzyła uczniom, aby docenili czasy, w jakich żyjemy, i aby wydarzenia sprzed blisko 80 lat nigdy się nie powtórzyły.