Z najlepszymi życzeniami dla samorządowców!

Wszystkim Pracownikom Samorządowym, Radnym, Sołtysom oraz Członkom Rad Sołeckich, a także osobom, które współtworzą samorząd terytorialny, pracując dla dobra lokalnej społeczności, składamy najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego.

Dziękując za owocną współpracę, życzymy pomyślności w realizowaniu powierzonych zadań, konsekwencji w działaniach oraz sukcesów zawodowych i samych radosnych dni w życiu osobistym. Niech społeczna akceptacja będzie źródłem satysfakcji i motywacji do dalszej pracy!

Przewodnicząca Rady Gminy
Wola Krzysztoporska
Małgorzata Gniewaszewska

Wójt Gminy Wola Krzysztoporska
Roman Drozdek