Z najlepszymi życzeniami dla sołtysów

Fioletowe kwiaty rosnące w naturalnym środowisku

Dla wszystkich sołtysów gminy Wola Krzysztoporska z najlepszymi życzeniami!

Z okazji przypadającego na 11 marca
DNIA SOŁTYSA

składamy najserdeczniejsze podziękowania, słowa wdzięczności i uznania za trud włożony w poprawę jakości życia całej społeczności gminnej.

Życzymy wszelkiej pomyślności,
wytrwałości, dobrej współpracy z mieszkańcami, realizacji pomysłów w działalności sołeckiej oraz zadowolenia z pełnienia tej bardzo trudnej i ważnej funkcji.

W życiu prywatnym pragniemy życzyć zdrowia, spełnienia marzeń, wielu radości i każdego dnia mnóstwo wdzięczności ze strony całej społeczności.

Przewodnicząca Rady Gminy
Wola Krzysztoporska
Małgorzata Gniewaszewska

Wójt Gminy
Wola Krzysztoporska
Roman Drozdek