Z najlepszymi życzeniami dla wszystkich samorządowców!

Życzenia na Dzień Samorządu Terytorialnego z logo gminy

27 maja obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego. To wyjątkowe święto przypomina o pierwszych demokratycznych wyborach samorządowych w Polsce, które przeprowadzono 27 maja 1990 roku. Z tej okazji składamy wszystkim pracownikom samorządowym najlepsze życzenia.

Z okazji DNIA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO wszystkim Pracownikom Samorządowym, Radnym, Sołtysom oraz Członkom Rad Sołeckich, a także osobom, które współtworzą samorząd terytorialny, pracując dla dobra lokalnej społeczności, składamy najserdeczniejsze życzenia.

Dziękując za owocną współpracę, życzymy pomyślności w realizacji powierzonych zadań, konsekwencji w działaniach oraz sukcesów zawodowych i samych radosnych dni w życiu osobistym.

Niech społeczna akceptacja będzie źródłem satysfakcji i motywacji do dalszej pracy!

Przewodnicząca Rady Gminy
Wola Krzysztoporska
Kamila Kaczorowska

Wójt Gminy
Wola Krzysztoporska
Roman Drozdek