Z wdzięcznością za najcenniejszy dar

Michał Krupa i Zbigniew Galuś z HDK PCK "Ognioodporni"

Jubileusz 60-lecia honorowego krwiodawstwa przy PCK w Polsce uroczyście świętowano także w Piotrkowie Trybunalskim. 7 grudnia w siedzibie Starostwa Powiatowego wręczano medale i odznaczenia najbardziej zasłużonym krwiodawcom. Byli wśród nich także członkowie klubu HDK PCK „Ognioodporni” z Woli Krzysztoporskiej.

Odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” nadawane przez ministra właściwego do spraw zdrowia tym, którzy oddali co najmniej 20 litrów krwi, otrzymały cztery osoby z wolskiego klubu „Ognioodporni” działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury.

A są to dwaj strażacy z jednostki OSP w Woli Krzysztoporskiej: Zbigniew Galuś, który honorowo oddał 21,330 l krwi i Michał Krupa z rekordową ilością 29,600 l krwi oraz Krzysztof Miller (22,600 l krwi) i Jan Mielczarek (21,220 l krwi).
Gratulujemy i dziękujemy za ten najcenniejszy dar!