Z życzeniami dla gospodarzy wsi

Z najlepszymi życzeniami dla sołtysów!

Z okazji DNIA SOŁTYSA – opiekuna i gospodarza wsi, wszystkim Paniom i Panom Sołtysom
składamy najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności,
spełnienia planów i zamierzeń w życiu osobistym.
Życzymy Państwu wytrwałości, zadowolenia i ogromniej satysfakcji
z pełnionych obowiązków Sołtysa.
Jednocześnie z całego serca dziękujemy za trud codziennej pracy na rzecz lokalnej społeczności
oraz bardzo dobrą i efektywną współpracę
z samorządem gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy Wola Krzysztoporska

Małgorzata Gniewaszewska

Wójt Gminy Wola Krzysztoporska

Roman Drozdek