Zaawansowane prace na drodze Siomki – Krzyżanów – Glina

Wójt Roman Drozdek i kierownik Referatu Budownictwa i Nieruchomości Kamil Madejczyk oglądają modernizowaną drogę
Wójt Roman Drozdek i kierownik Referatu Budownictwa i Nieruchomości UG Wola Krzysztoporska Kamil Madejczyk oglądają modernizowaną drogę Siomki - Glina

Intensywne prace modernizacyjne trwają na drodze Siomki – Glina w gminie Wola Krzysztoporska. Ich zaawansowanie sprawdzał wójt Roman Drozdek i kierownik Referatu Budownictwa i Nieruchomości Urzędu Gminy Kamil Madejczyk.

Do końca kwietnia 2023 r. zakończono już wymianę sieci wodociągowej i przepustów pod drogą. Na części jezdni wykonano wymianę podbudowy oraz ułożono warstwę wiążącą z betonu asfaltowego. Częściowo wykonano też wymianę rur na zjazdach.
Przypomnijmy, że zgodnie z porozumieniem zawartym w lipcu 2020 roku pomiędzy Gminą Wola Krzysztoporska a Powiatem Piotrkowskim, gmina podjęła się przeprowadzenia modernizacji tej powiatowej drogi w latach 2021-2023. Własnym staraniem pozyskała też na ten cel kwotę ponad 8,8 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Odcinek przebudowywanej drogi powiatowej nr 1913 liczy ponad 4 km. Zakończenie prac przewidywane jest na wrzesień 2023 roku.

Fot. Anna Wiktorowicz