Zabytkowy park w Parzniewicach będzie rewaloryzowany!

To będzie wisienka na torcie, a właściwie „perła województwa”. Zabytkowy park w Parzniewicach odzyska dawny blask. Gmina Wola Krzysztoporska dostała na ten cel dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Będzie to kolejna inwestycja w Parzniewicach. W 2015 roku zakończono rozbudowę Szkoły Podstawowej. Obok budynku placówki powstało boisko, hala sportowa i przedszkole, rok wcześniej powstał również plac zabaw. Na działce użytkowanej przez Szkołę Podstawową znajduje się też zabytkowy park, który obecnie jest w nie najlepszym stanie.
Gmina Wola Krzysztoporska postawiła sobie za cel przywrócenie przez rewaloryzację zdegradowanej przestrzeni parku w Parzniewicach Małych i nadanie jej funkcji przestrzeni publicznej nie tylko przyjaznej dzieciom, ale także atrakcyjnej dla wszystkich grup mieszkańców.
Żeby móc zrealizować zadanie, którego koszty szacowane są na kwotę 930.557,42 zł, gmina wzięła udział w konkursie organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach II edycji programu priorytetowego „Przyrodnicze perły województwa łódzkiego – program rewaloryzacji zabytkowych parków”. Na zadanie pod nazwą „Rewaloryzacja parku w Parzniewicach Małych” WFOŚiGW przyznał gminie dotację w wysokości 500.000 złotych.
Rewaloryzacja zabytkowego parku pozwoli uczynić spójną całość z kompleksu oświatowego. Park będzie też pięknym tłem dla dworu w stylu neobarokowym, który został wybudowany w II połowie XIX wieku.
Podczas realizacji projektu w parku powstaną nowe alejki, a istniejące zostaną zmodernizowane. Stare drzewa zostaną poddane pielęgnacji, leczeniu, a w razie konieczności wycince. Zieleń w parku zostanie wzbogacona o nowe drzewa i krzewy. Obecnie na terenie parku znajdują się stare latarnie, które w żaden sposób nie dodają parkowi walorów estetycznych. Po rewaloryzacji stan ten ulegnie zmianie – zainstalowane zostanie nowe oświetlenie. W parku zamontowane zostaną elementy małej architektury, takie jak ławki czy kosze na śmieci, dzięki czemu park sprzyjał będzie wypoczynkowi na łonie natury. Ponadto od strony frontowej zostanie wykonane nowe ogrodzenie.
Ponieważ inwestycja jest dość kosztowna (według wstępnych kosztorysów gmina z własnego budżetu będzie musiała dołożyć ponad 400 tys. zł), zostanie rozłożona na dwa lata. Prace mają się rozpocząć wiosną 2016 r.

www.zainwestujwekologie.pl