Zadbaj o dożywianie dzieci w szkole!

Na tle żółtej ściany stoiki dla dzieci i talerze na nich
Fot. Pixabay

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej informuje, iż od października rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i borykające się z problemem bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności czy przemocy mogą ubiegać się o objęcie dożywianiem swoich dzieci w szkole w Gomulinie, Woli Krzysztoporskiej, Krzyżanowie, Bujnach, Parzniewicach i Bogdanowie.

Kryterium dochodowe uprawniające do skorzystania z w/w pomocy to kwota 792,00 zł netto na osobę w rodzinie.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o bezpośredni kontakt z pracownikami socjalnymi w GOPS w Woli Krzysztoporskiej (ul. Szkolna 6) lub kontakt telefoniczny pod numerami telefonu: 44 616-32-84 wew. 20 – 23.