Zakończenie naboru wniosków dotyczących zbiórki folii

Baloty ze słomą opakowane folią rolniczą

Wójt gminy Wola Krzysztoporska informuje, że zakończył się nabór wniosków o odbiór odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj. folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

W ramach naboru, który zakończono 3 lutego br., zainteresowanych usunięciem ww. odpadów jest 34 właścicieli nieruchomości. W oparciu o te wnioski obecnie przygotowywany jest wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie dotacji w ramach programu priorytetowego pn.: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
W przypadku otrzymania dofinansowania poinformujemy poszczególnych rolników o szczegółowych zasadach i terminach odbioru odpadów z miejsca wskazanego przez gminę.
 Ważne!
Zagospodarowanie odpadów pochodzących z produkcji rolniczej (np. folie, sznurki, opakowania po nawozach, opony) jest obowiązkiem rolnika.

Odpadów tych nie można oddawać razem z odpadami z gospodarstw domowych firmie odbierającej odpady z posesji. Nie można ich również przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Woli Krzysztoporskiej, gdyż punkt ten przeznaczony jest tylko dla odpadów pochodzących z gospodarstw domowych.
System, który obowiązuje od 1 lipca 2013 roku, dotyczy wyłącznie odpadów komunalnych, co jest zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2022 r. poz. 699 ze zm.).

Odpady pochodzące z działalności rolniczej nie są odpadami komunalnymi i ich odbiór jest usługą płatną.
Wykaz podmiotów zbierających odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych można znaleźć w BIP-e Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska.