Zakończył się nabór wniosków na pompy ciepła

Ponad 300 deklaracji wpłynęło do Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej w związku z naborem do udziału w projekcie instalacji pomp ciepła dla mieszkańców.

To nowe, proekologiczne przedsięwzięcie, które gmina chciałaby zrealizować na swoim terenie. W tym celu będzie się starała o dofinansowanie ze środków unijnych (RPO WŁ) w ramach projektu pod nazwą „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Wola Krzysztoporska”.
– W tej chwili czekamy na ogłoszenie konkursu przez Urząd Marszałkowski. Mamy nadzieję, że pozwoli on nam zrealizować nowatorski projekt, który znacznie ograniczy emisję dwutlenku węgla na naszym terenie i wpisze się w narodową strategię redukcji emisji – mówi Roman Drozdek, wójt gminy Wola Krzysztoporska.
Warto dodać, że – gdyby projekt się powiódł – mieszkańcy otrzymają powietrzne pompy ciepła z 80-procentowym dofinansowaniem. Będą one służyły albo ogrzaniu ciepłej wody użytkowej, albo wspomaganiu centralnego ogrzewania.
Nabór wniosków był pierwszym etapem przygotowań do udziału w konkursie. Teraz nastąpi ich wstępna weryfikacja (zgodność z warunkami określonymi w regulaminie). Następnie wyłoniona zostanie firma, która dokona audytu zgłoszonych lokalizacji pomp ciepła. Dopiero po nim sformułować będzie można wniosek o dofinansowanie.
Realizacja projektu – w przypadku uzyskania dofinansowania ze środków unijnych – przewidziana jest na lata 2017 – 2018.
Więcej o projekcie TUTAJ