Zapewnij bezpieczne wakacje najmłodszym!

KRUS apeluje do rolników o zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.

Słowa do rolników skierował Tomasz Nowicki, dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi:

Okres wakacji to czas, gdy najmłodsi, mając dużo wolnego czasu, potrzebują szczególnej troski i zainteresowania ze strony dorosłych. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom to podstawowe zadanie, przed którym stają rodzice. Jest to szczególnie trudne w przypadku dzieci z terenów wiejskich, zwłaszcza w okresie nasilonych prac polowych, pochłaniających rolnikom większość dostępnego czasu. W gospodarstwach rolnych występują liczne zagrożenia dla życia i zdrowia pracujących i mieszkających w nich osób. Zagrożenie stanowią liczne czynniki szkodliwe: fizyczne (przejechanie i uderzenie przez maszyny i urządzenia w ruchu, kontakt z dużymi zwierzętami, porażenie prądem, utonięcie w naturalnych i sztucznych zbiornikach wodnych, pożary), biologiczne (zakażenie chorobami odzwierzęcymi, pokąsanie przez owady), chemiczne (zatrucie środkami ochrony roślin, nawozami, lekami weterynaryjnymi i paliwami). Podczas prac żniwnych dochodzi do wielu groźnych wypadków z udziałem maszyn – kombajnów, pras i przyczep transportowych, których ofiarami padają również najmłodsi mieszkańcy wsi. O tej porze roku większość dzieci rolników przebywa w miejscu zamieszkania. Zdarza się również, że dzieci są angażowane do prac rolniczych. Należy pamiętać, że nadmierne obciążanie pracą lub pozostawienie dzieci bez opieki może kończyć się groźnymi wypadkami powodującymi negatywne i nieodwracalne następstwa dla ich życia, zdrowia oraz rozwoju fizycznego i psychicznego. Dzieci bawiące się bez nadzoru ze strony dorosłych bardzo często wynajdują sobie miejsca niebezpieczne, grożące upadkiem (silosy, strychy) lub przejechaniem (plac manewrowy).
Aby nie dochodziło do tragicznych wypadków, warto przygotować w gospodarstwie miejsce przeznaczone do zabawy dla dzieci – plac zabaw – ogrodzony i zlokalizowany w zacisznym i dogodnym do nadzoru miejscu gospodarstwa.
Ważna jest również edukacja najmłodszych. KRUS prowadzi na terenie województwa łódzkiego wiele działań skierowanych do dzieci, które mają na celu uświadomienie, jakie zagrożenia czyhają na nie w gospodarstwach rolnych. Pogadanki i konkursy w szkołach realizowane są na terenie całego powiatu piotrkowskiego.
Przypominam, że Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników zawarł w ubiegłym roku z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń „Ergo Hestia” umowę grupowego ubezpieczenia dzieci rolników od następstw nieszczęśliwych wypadków. Grupowe ubezpieczenie NNW obejmuje wyłącznie dzieci rolników (do ukończenia 16. roku życia), pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami lub opiekunami prawnymi, z których przynajmniej jedno podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie.
Polisa ta chroni ubezpieczonych na terenie całego świata, przez całą dobę. Szczegółowe informacje na temat ubezpieczenia można znaleźć na stronie internetowej www.krus.gov.pl, a także w Placówce Terenowej KRUS w Piotrkowie Trybunalskim.
Informując o możliwości skorzystania z ubezpieczenia NNW dzieci rolników życzę jednak, by nigdy nie było to konieczne, by dzieci przebywające w Państwa gospodarstwach zawsze były bezpieczne.

Swój apel wystosował także prezes KRUS (w załączeniu).

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf KRUS bezpieczeństwo pdf artykuł 459 KB 445