Zbiornik w Bogdanowie już po rewitalizacji

Zbiornik w Bogdanowie po rewitalizacji - przed zbiornikiem wójt Roman Drozdek i Kamil Madejczyk, kierownik referaru budownictwa
Wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek z kierownikiem Referatu Budownictwa i Nieruchomości UG Kamilem Madejczykiem oglądał obiekt po zakończeniu prac

Centrum Bogdanowa wygląda już zupełnie inaczej. W kwietniu zakończyły się prace rewitalizacyjne przy zbiorniku wodnym w Bogdanowie. Na ich wykonanie gmina Wola Krzysztoporska uzyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

Baner - Polski ŁadProgram Inwestycji Strategicznych; na górze flaga i godło PolskiRoboty zaczęły się w styczniu 2023 r. i polegały m.in. na: oczyszczeniu zbiornika, umocnieniu jego skarp i dna płytami ażurowymi, modernizacji terenu przyległego (m.in.: oświetlenie lampami solarnymi, utwardzenie z kostki betonowej, montaż ławek, koszy, tablicy informacyjnej, poręczy i innych elementów małej architektury), remoncie dwóch przepustów oraz wykonaniu wylotów do zbiornika.
– To bardzo ważne, że ten zbiornik został wreszcie zrewitalizowany nie tylko ze względu na jego funkcję, ponieważ zbiera nadmiar wód z terenu Bogdanowa, ale i estetykę tego terenu położonego w centrum miejscowości – mówi wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek, który wraz z kierownikiem Referatu Budownictwa i Nieruchomości UG Kamilem Madejczykiem oglądał obiekt po zakończeniu prac.
Koszt zadania pn. „Rewitalizacja zbiornika retencyjnego w miejscowości Bogdanów” to 548.797,71 zł, ale gmina pokryła tylko niewielką jego część. Na realizację tej inwestycji gmina Wola Krzysztoporska pozyskała 466.423,17 zł dofinansowania z pierwszej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Fot. Anna Wiktorowicz


A tak wyglądał zbiornik kiedyś…
Zbiornik w Bogdanowie przed rewitalizacją