Zdalny odczyt dzięki nowym wodomierzom

Wodomierz z modułem radiowym do zdalnego odczytu

Dzięki instalowaniu nowoczesnych urządzeń ze specjalną nakładką możliwy będzie zdalny odczyt danych bez konieczności wchodzenia do domu odbiorcy. W październiku 2022 r. rozpoczął się kolejny etap wymiany wodomierzy na terenie gminy Wola Krzysztoporska. Tym razem to aż 649 urządzeń w 50 miejscowościach!

Nowy system zdalnego odczytu wdrażany jest na terenie gminy już od 2020 r. Jak ważny to projekt – można się było przekonać podczas pandemii, kiedy takie właśnie rozwiązania pozwalały ograniczać kontakt między potencjalnie chorymi osobami. Wodomierze wymieniane są sukcesywnie tam, gdzie kończy się okres legalizacji starych urządzeń.
Obecny etap polega na wymianie 649 wodomierzy w pięćdziesięciu miejscowościach na terenie gminy Wola Krzysztoporska oraz tam, gdzie gmina dostarcza wodę.
Nowe wodomierze z nakładkami do zdalnego odczytu pojawią się w następujących miejscowościach:
Adolfinów (3 sztuki), Blizin (2), Bogdanów (25), Borowa (13), Budków (2), Bukowa (3), Bujny (26), Bukowa (3), Gąski (4), Glina (8), Gomulin (17), Janina (5), Jeżów (25), Kacprów (6), Kamienna (2), Kargał Las (9), Bogdanów Kolonia (5), Krężna Kolonia (78), Woźniki Kolonia (11), Gomulin Kolonia (19), Kozierogi (6), Krężna (33), Krzyżanów (14), Laski (9), Longinówka (2), Ludwików (2), Majków Duży (34), Mąkolice (16), Miłaków (4), Moników (5), Mokracz (1), Mzurki (10), Oprzężów/Piekarki (24), Parzniewice Duże (7), Parzniewice Małe (4), Parzniewiczki (3), Piaski (8), Piekary (14), Żachta (1), Pawłów Górny (36), Pawłów Dolny (16), Poraj (5), Praca (11), Radziątków (5), Siomki (22), Stradzew (3), Wygoda (8), Woźniki (16), Wola Rokszycka (33), Rokszyce Pierwsze/ Rokszyce Drugie (31).

Całkowity koszt dostawy i montażu wodomierzy oraz modułów radiowych zdalnego odczytu to 246.438 zł. Prace mają zostać wykonane do końca czerwca 2023 r.