Zdobądź 5 tys. zł na doby pomysł!

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS 10 kwietnia br. rozpocznie nabór wniosków w ramach „Grantu na lepszy start 2017”.

O JAKIE GRANTY MOŻNA APLIKOWAĆ?

Mikrodotacje dla organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych) oraz środki na wsparcie lokalnych przedsięwzięć grup nieformalnych i samopomocowych w wysokości od 500 do 5000 zł!

CO MOŻNA ZROBIĆ?

Dopuszczalne typy projektów:

– projekt lokalnego przedsięwzięcia/inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej
– projekt samopomocowy skierowany do zamkniętej nieformalnej grupy odbiorców
– projekt na założenie nowej organizacji pozarządowej
– projekt na rozwój młodej organizacji pozarządowej

Celem konkursu jest zwiększenie społecznej aktywności mieszkańców województwa łódzkiego. Organizatorami konkursu są Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS i Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego. Przez cały czas trwania konkursu jego uczestnicy – realizatorzy mogą liczyć na pomoc doradców i animatorów.

DLA KOGO KONKURS?

Udział w konkursie mogą wziąć organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne i samopomocowe z terenu województwa łódzkiego zarejestrowane nie wcześniej niż 30 miesięcy przed datą ogłoszenia konkursu (10.04.2017) oraz grupy nieformalne i samopomocowe (co najmniej 3 osoby).

CZAS REALIZACJI DZIAŁAŃ:

15.05.2017 – 08.12.2017

JAK ZDOBYĆ GRANT?

Wnioski będzie można składać za pośrednictwem platformy internetowej https://www.witkac.pl/strona.

Na stronie Grant na lepszy start 2017 http://www.grantnalepszystart.pl/znajdują się dodatkowe informacje o konkursie: Regulamin konkursu, Wzór wniosku o dofinansowanie, Karty Ocen, Wzór sprawozdania.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

10.04.2017 do 24.05.2017

Szczegóły:
http://www.opus.org.pl/projekty/wsparcie-organizacji/grant-na-lepszy-start/item/1475-wygraj-do-5000-zl-konkurs-grant-na-lepszy-start-2017