Jak zdobyć fundusze i wrócić na rynek pracy?

Opiekowałeś się dzieckiem? Chcesz wrócić na rynek pracy? Sprawdź, jak zdobyć fundusze na ten cel!

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w województwie łódzkim zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Aktualne konkursy w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 – Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3”.

Spotkanie informacyjne odbędzie się w Łodzi w godz. 10:00 – 13:00 (rejestracja od godz. 09:45):

Łódź: 29 sierpnia 2017 r.- w sali konferencyjnej Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich przy ul. Moniuszki 7/9 – I piętro, Łódź

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym organizatorzy proszą o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (link do formularza zgłoszeniowego na stronie: http://www.rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/1983-spotkanie-informacyjne-pn-aktualne-konkursy-w-ramach-rpo-wl-na-lata-2014-2020-dzialanie-x-1-powrot-na-rynek-pracy-osob-sprawujacych-opieke-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3) pod przyciskiem „Weź udział”, do dnia 28 sierpnia br. do godz. 12:00. Jest też możliwość zapewnienia tłumacza języka migowego podczas spotkania. Potrzebę taką wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem.

Dla kogo?

Do skorzystania ze spotkań organizatorzy zapraszają podmioty zainteresowane aplikowaniem o środki w ramach aktualnego konkursu dla Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

Program spotkania

– Omówienie dokumentacji konkursowej (regulamin, załączniki, kryteria wyboru, formularz wniosku o dofinansowanie itd.);
– Źródła informacji o Funduszach Europejskich;
– Konsultacje indywidualne.

Organizator spotkania w Łodzi:

GPI w Łodzi
ul. Moniuszki 7/9,
90-101 Łódź
tel.: 42 663 31 07, 42 663 34 05, 42 291 97 60
e-mail: GPILodz@lodzkie.pl