Jak zdobyć unijne pieniądze?

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim zaprasza do udziału w bezpłatnych spotkaniach informacyjnych pn. „Fundusze Europejskie dla organizacji pozarządowych w ramach RPO WŁ na lata 2014 – 2020”.

Spotkania informacyjne odbędą się w następujących terminach i miejscowościach:

– Łowicz: 15 maja, w godzinach 13:00 – 15:15, sala konferencyjna Urzędu Gminy w Łowiczu, ul. Długa 12 – parter;
– Bełchatów: 15 maja, w godzinach 13:00 – 15:15, sala konferencyjna Urzędu Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 15 – I piętro;
– Łódź: 15 maja, w godzinach 13:00 – 15:15, sala konferencyjna Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, ul. Moniuszki 7/9, Łódź – I piętro;
– Brzeziny: 15 maja, w godzinach 13:00 – 15:15, sala konferencyjna Urzędu Gminy w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16a – parter;
– Sieradz: 15 maja, w godzinach 13:00 – 15:15, Sala A Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1 – I piętro.

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniach informacyjnych należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny wraz z niniejszą informacją pod przyciskiem „Weź udział” (link poniżej), do dnia poprzedzającego spotkanie do godz. 12:00. Informujemy o możliwości zapewnienia tłumacza języka migowego podczas spotkania. Potrzebę taką wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniach decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem.

 Dla kogo?

Do skorzystania ze spotkań zapraszamy mieszkańców województwa łódzkiego.

 Program spotkań

Omówienie możliwości wsparcia dla organizacji pozarządowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

– Źródła informacji o Funduszach Europejskich.

Organizatorzy spotkania

Organizator spotkania w Łodzi:
GPI w Łodzi
ul. Moniuszki 7/9,
90-101 Łódź
tel.: 42 663 31 07, 42 663 34 05, 42 291 97 60
e-mail: GPILodz@lodzkie.pl

Organizator spotkania w Bełchatowie:
LPI w Bełchatowie
ul. Kościuszki 17,
97-400 Bełchatów
Tel.: 44 633 05 13; 44 633 34 63
e- mail: LPIBelchatow@lodzkie.pl

Organizator spotkania w Brzezinach:
LPI w Brzezinach
ul. Sienkiewicza 16,
95-060 Brzeziny
Tel.: 46 874 31 54; 46 816 68 17
e-mail: LPIBrzeziny@lodzkie.pl

Organizator spotkania w Łowiczu:
LPI w Łowiczu
ul. Świętojańska 1
99-400 Łowicz
Tel.: 46 837 72 29
e-mail: LPILowicz@lodzkie.pl

Link do informacji o spotkaniu oraz formularz zgłoszeniowy znajdziecie Państwo poniżej:

http://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/1682-spotkania-informacyjne-fundusze-europejskie-dla-organizacji-pozarzadowych-w-ramach-rpo-wl-na-lata-2014-2020

Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 oraz budżetu państwa.