Zebrano 26 ton folii

Baloty ze słomą opakowane folią rolniczą

W dniach 9 i 10 lutego 2021 r. na terenie PSZOK przy ul. Cmentarnej w Woli Krzysztoporskiej odbyła się zbiórka folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz typu Big Bag.

Zbiórka była prowadzona w oparciu o wnioski złożone przez rolników pod koniec 2019 roku i otrzymane w 2020 roku dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.
Przedmiotowe zadanie polegało na zebraniu odpadów na terenie PSZOK w Woli Krzysztoporskiej i przekazaniu do utylizacji bądź odzysku. W wyniku realizacji zadania odebrano odpady od 38 gospodarzy o łącznej masie 26,914 ton.
Logo Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - na białym tle czerwone koło, a na nim zielone elementy - jakby wyrastającego drzewaŁączna wartość zadania dofinansowana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wynosiła 10.900,17 zł (kwota netto).
Odbiorem i transportem odpadów z PSZOK zajęła się firma BEJA recykling, Kociszew.
Podobne akcje zbiórki są uzależnione od ogłoszenia kolejnych naborów przez NFOŚiGW, jak i otrzymanych na ten cel dofinansowań. Niestety zgodnie z rozstrzygnięciami Regionalnej Izby Obrachunkowej brak jest możliwości dofinansowania takiej zbiórki przez gminę.

Ważne!
Zagospodarowanie odpadów pochodzących z produkcji rolniczej (np. folie, sznurki, opakowania po nawozach, opony) jest obowiązkiem rolnika.
Odpadów tych nie można oddawać razem z odpadami z gospodarstw domowych firmie odbierającej odpady z posesji. Nie można ich również przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Woli Krzysztoporskiej, gdyż punkt ten przeznaczony jest tylko dla odpadów pochodzących z gospodarstw domowych.
System, który obowiązuje od 1 lipca 2013 roku dotyczy wyłącznie odpadów komunalnych, co jest zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2020 r. poz. 797 ze zm.).
Odpady pochodzące z działalności rolniczej takimi nie są i ich odbiór jest usługą płatną.
Wykaz podmiotów zbierających odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych można znaleźć w BIP-e Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska.