Żegnaj szkoło!

Ponad półtora tysiąca uczniów zakończyło dziś naukę w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na terenie gminy Wola Krzysztoporska.

Dwa gimnazja – w Woli Krzysztoporskiej i Gomulinie – pożegnało na wakacje 374 uczniów. W sześciu szkołach podstawowych (w Bogdanowie, Bujnach, Gomulinie, Krzyżanowie, Parzniewicach i Woli Krzysztoporskiej) i w tzw. „zerówkach” uczyło się w tym roku 1021 uczniów. Zabawę połączoną z nauką prowadziło także 193 młodszych dzieci. Podsumowując – wakacje rozpoczęło dziś 1588 uczniów.
To także początek odpoczynku dla nauczycieli. Tych w gminie Wola Krzysztoporska jest 173 (153,11 etatu). Dziś uczniowie dziękowali im za całoroczny trud, obdarowując kwiatami.
W Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Woli Krzysztoporskiej (na zdjęciach) absolwentów Gimnazjum im. Obrońców Gór Borowskich żegnał dyrektor Zbigniew Ziemba, życząc tego, aby z godnością reprezentowali szkołę, którą opuszczają. Rozdano też nagrody i świadectwa najlepszym uczniom.

Uroczysty apel oraz wręczenie nagród i wyróżnień zakończyły także rok szkolny w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Bujnach. Rozstrzygnięto też konkursy, a zwycięzcom wręczono nagrody (na zdjęciach).