Zginąć ma 1300 dzików!

dziki leżące na ziemi

Do 30 listopada 2021 r. na trenie powiatu piotrkowskiego zginąć ma 1300 dzików!

ROZPORZĄDZENIE NR 3/2021 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM z dnia 24 września 2021 r. Powiatowego Lekarza Weterynarii w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu piotrkowskiego ziemskiego, obejmujące obszar obwodów łowieckich numer: 186, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 220, 221, 222, 224, 250, 251, 252, 254, 274, 275, 277, 296.

Na podstawie art.45 ust.1 pkt 8, 8a, 8b i ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1539 oraz z 2015 r. poz. 266 i 470 oraz z 2016 r. poz. 1605) w związku z zagrożeniem wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt – afrykańskiego pomoru świń, podlegającej obowiązkowi zwalczania zarządza się, co następuje:

  • 1. Dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich numer: 186, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 220, 221, 222, 224, 250, 251, 252, 254, 274, 275, 277, 296 obejmującym je w całości lub ich części:

nakazuje się:

  • przeprowadzenie odstrzału sanitarnego dzików w wyżej wymienionych obwodach w łącznej ilości 1300 (tysiąc trzysta) sztuk w terminie do dnia 30 listopada 2021 r.
  • dostarczanie tusz odstrzelonych dzików do wyznaczonych chłodni będących pod nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii W Piotrkowie Trybunalskim.
  • Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w lokalnych środkach masowego przekazu, w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie powiatu piotrkowskiego, rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń wszystkich Urzędów Gmin i Miast oraz sołectw powiatu piotrkowskiego ziemskiego.
  • Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
  • Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 września 2021 roku.

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Piotrkowie Trybunalskim
Konrad Dereń

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf Rozporządzenie nr 3-2021 odstrzał sanitarny dzików 127 KB 159