Zgłoś kronikę KGW do konkursu!

plakat - ludowe ozdoby i kronika na stole - treść LGD Bud-Uj Razem ogłasza konkurs na najciekawszą kronikę KGW

Stowarzyszenie LGD „BUD-UJ RAZEM” organizuje pierwszą edycję konkursu na „Najciekawszą kronikę koła Gospodyń Wiejskich dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu objętego lokalną strategią rozwoju.

plakat - ludowe ozdoby i kronika na stole - treść LGD Bud-Uj Razem ogłasza konkurs na najciekawszą kronikę KGWKonkurs objęty jest patronatem honorowym marszałka województwa łódzkiego i ma na celu przybliżenie działalności KGW, popularyzowanie dokumentowania kronikarskiego podejmowanych przez nie działań, kształtowanie poczucia przynależności do lokalnej społeczności oraz rozwijanie kreatywności i umiejętności twórczych gospodyń wiejskich.
Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać drogą pocztową bądź dostarczyć osobiście kronikę prowadzoną przez KGW do siedziby Biura Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM”, w terminie od 12.07.2021r. do dnia 02.08.2021r. Ilość kronik zgłoszonych do konkursu nie może przekroczyć 2 z terenu danej gminy.
W konkursie brane będą pod uwagę wartości poznawcze i dokumentacyjne, atrakcyjność merytoryczna, estetyka oraz aktywność i osiągnięcia Kół Gospodyń Wiejskich. Wszystkie niezbędne informacje na temat konkursu dostępne są na stronie internetowej: www.buduj.eu
W załączeniu regulamin konkursu, karty zgłoszeniowe, formularz RODO).

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU NA NAJCIEKAWSZĄ KRONIKĘ KGW 678 KB 188
2 pdf Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych RODO 780 KB 250
3 pdf Regulamin Konkursu na kronikę 848 KB 191